మాగ్డేబుర్గ్ స్ప్రింగ్

వసంత ఋతువు వచ్చింది

వసుధకు అందం తెచ్చింది

పచ్చ పచ్చని చిగుళ్ళతో

పరవశాన్ని కలిగించింది

వసంత ఋతువు వచ్చింది

అని చిన్నపుడు 3 వ తరగతి లో ఋతువుల గురుంచి చదువుకున్నాం. ఆరు ఋతువులు ఉంటాయి అని తెలుసు కానీ ఎప్పుడు అన్ని ఋతువులు మారడం చూడలేదు. ఒక్కో సీజన్లో ఒక్కోలా ఉండే జర్మనీ లో ఆ మార్పు స్పష్టం గా చూడొచ్చు.

మూడునెలలు చలితో, మంచుతో, ఆకులు రాలిపోయిన చెట్లతో ,నిరాశతో గడిపిన తర్వాత  వచ్చే మొదటి సూర్యకిరణాలూ, పూసే మొదటి చిగురులు ఎంతో ఊరటని కొత్త ఆశని కలిగిస్తాయి.

Blue Tit, Eurasian Tit

మొదటి చిగురులు | www.anirbansaha.com

 

జర్మనీలో స్ప్రింగ్ అంటే మొదటిగా మాట్లాడుకోవాల్సింది పువ్వుల గురుంచి. ఇక్కడి ప్రభుత్వం, నగరం లో చాలా చోట్ల ఎన్నోఅందమైన పూల చెట్లని నాటి మొత్తం నగరాన్ని ఎంతో అందం గ ముస్తాబు చేస్తారు.  

పూల చెట్లు అనగానే ఎంతో చరిత్ర కలిగిన జపనీస్ చెర్రీ బ్లోస్సోమ్స్ గురుంచి కచ్చితంగా మాట్లాడుకోవాలి. ఇక్కడి హోల్స్ వెగ్ అనే ప్రాంతంలోఈ చెట్లను రోడ్ లకి ఇరువైపులా ఎంతో అందంగా నాటారు. ఈ జపనీస్ చెర్రీ బ్లోస్సోమ్స్ ని సకురా అని అనేవారు. జపాన్ లో ఈ చెట్లని నాటడం ద్వారా ప్రజలకి మనశ్శాంతి ని తీసుకొస్తుంది అని నమ్మేవారు. జర్మన్ పునరేకికరణ తర్వాత డబ్బులు సేకరించి ఈ చెట్లని కొని బెర్లిన్ లో నాటించారు. ఆ తర్వాత జర్మనీ లోని అన్ని నగరాల్లో అమలు చేసారు. Bonn అనే నగరం ఈ చెట్లకి బాగా ప్రసిద్ధి.

హోల్స్ వేగ్ లోని చెర్రీ బ్లోస్సోమ్స్ దగ్గర

.

Madhu Kiran Reddy Thatikonda, Madhu Kiran Thatikonda

.

cherry blossoms, magdeburg

చెర్రీ బ్లోస్సోమ్స్!!

కేవలం ఈ చెట్లే కాదు ఇంకా ఎన్నో రకాల పువ్వులుని చూడొచ్చు. ముఖ్యంగా చామంతి, తులిప్స్ మరియు డాఫోడిల్స్ ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి.  

tulips, magdeburg

తులిప్స్ !

.

tulips, magdeburg

తులిప్స్!

.

tulips, magdeburg

తులిప్స్

.

.

tulips, magdeburg

తులిప్స్

.

.

వింటర్ లో ఎక్కువగా ఇంట్లోనే గడిపే ఇక్కడి ప్రజలు, స్ప్రింగ్ లో మాత్రం అందరు సూర్య రశ్మి ని ఆనందిస్తూ ఎక్కువ పార్క్స్ లో గార్డెన్స్ లో కూర్చొని రోజుని గడిపేస్తుంటారు.  

spring magdeburg

 స్టూడెంట్స్ .

.

మార్పు అనేది ఎక్కడైనా అవసరం అది మనుషులు అయినా ఋతువులు అయినా. భరించలేని చలి తో ప్రకృతినే కాదు మనుషులుని కూడా  నిస్తేజంగా చేసే చలి కాలం నుంచి కొత్త ఉత్తేజాన్ని ఇస్తూ కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించమని ప్రకృతి ఇచ్చే సందేశమే ఈ వసంత ఋతువు.

See also  Visiting Storchenhof at Loburg (near Magdeburg) & other things!

spring, magdeburg

.

.

spring, magdeburg

రోడ్ పక్కన నాటిన పూల చెట్లు

.

తులిప్స్| www.anirbansaha.com

.

spring, magdeburg

పూల చెట్లు

.

cherry blossoms, Magdeburg

చెర్రీ బ్లోస్సోమ్స్

.

daffodils, magdeburg

డాఫోడిల్స్

.

magdeburg, daffodil

గార్డెన్స్ లో పూలు!

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *